Vårt måtto när det kommer till miljö är att alltid vara så transparenta som möjligt.


Våra produkter är tillverkade i Kina och det är inget
vi kommer försöka hålla hemligt.

Våra produkter är tillverkade i Kina och det är inget som vi kommer försöka hålla hemligt. Vi ville sälja överfallsalarm för att främja säkerhet bland ungdomar och unga vuxna. Vi försökte hitta produkter tillverkade i Sverige men, detta var tyvärr inte möjligt i dagsläget. Däremot är det något vi vill åstadkomma i framtiden. Det vi gör idag är att vara så transparenta som möjligt. Det är därför du kan se en uträkning på hur mycket co2 som släpps ut vid tillverkning av våra produkter. Så du kan bli medveten om det du konsumerar och göra medvetna val efter det.

Klimatkompensering

Vi ville egentligen klimatkompensera för våra utsläpp men, detta är tyvärr inte möjligt när man har UF företag. UF tillåter nämligen inte att man klimatkompenserar när man driver UF företag. Vi tycker det är synd men, vi måste följa deras beslut. Därför så har vi istället lagt ut mängden co2 som produceras i tillverkning och frakt av våra produkter så du själv kan klimatkompensera om det är något som du tycker är intressant!

Tutius överfallslarm 1 - globala målen
Klimatavtryck från våra produkter


Det är viktigt att veta vad produkterna du köper har för klimatavtryck. Därför är vi tranparanta med så mycket som möjligt. Nedan kan ni läsa hur mycket co2 som släpps ut vid produktionen av våra produkter.
Vad betyder det här?

Det betyder att Tutius Överfallslarm 1 släpper ut cirka 0,64co2. Det är ungefär lika mycket som 13-23g svenskt nötkött eller 2,7km - 4,7km i en Volvo v60 från 2014.
Vad betyder det här?

Det betyder att Tutius Överfallslarm 2 släpper ut cirka 0,64co2. Det är ungefär lika mycket som 23-39g svenskt nötkött eller 3,9km - 6,7km i en Volvo v60 från 2014.

Produktens klimatavtryck är en uppskattning där vi använt oss av 2030 kalkylatorn från Doconomy för räkna plast, batterierna och metaller. Rapporten "UNITED IN DIVERSITY EU consumers’ evidence on the innovation and environmental impacts from possible common charger regulation forcing a single device-end connector type" från copenhagen-economics för micro-usb kabeln. CarbonCare för räkna utsläppen av frakten. Vi har räknat ut co2 utsläppen sedan tagit det + 10% för att säkerställa att siffran vi säger inte är lägre än våra faktiska utsläpp.